Polítiques de les Dones

Pacte d’Estat i Tolerància zero envers la violència contra les dones!

  • Actualizado:
  • Creado:

Manifest del PSC amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència envers les dones

Com cada 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència envers les dones, volem manifestar el nostre més ferm compromís amb les dones víctimes de la violència de gènere i també reivindicar la gran tasca dels moviments feministes. La lluita contra la violència masclista ha de ser una prioritat política i social, un compromís diari dels governs i de la societat per erradicar aquesta xacra.

La violència masclista ha de ser considerada una qüestió d’Estat. Les dades són esfereïdores: l’any 2015, es varen reconèixer oficialment 60 dones assassinades a tot l’Estat, 6 d’elles a Catalunya. L’any 2016 van ser assassinades 6 aquí, 44 a tot l’Estat. I aquest 2017 porten ja 43 a l’Estat i 6 a Catalunya. I aquestes dades són només la punta de l’iceberg, donat que hi ha moltes víctimes que no denuncien i moltes morts que, per diversos motius, a vegades per manca de recursos, no es categoritzen com el que són: assassinats per violència de gènere.

Les causes de la violència masclista és la cultura patriarcal que impregna tots els àmbits (familiars, laborals, polítics…),per això és fonamental abordar la seva eradicació des de les polítiques feministes, amb especial èmfasi a la coeducació, per afavorir la cultura d’igualtat de drets i oportunitats enfront d'una cultura de submissió, que té un repunt molt preocupant entre el jovent, amb actituds masclistes de control i assetjament . 

Un exemple molt visible de la violència de gènere és la violència sexual exercida contra les dones dins la denominada cultura de la violació, basada en els valors patriarcals més primitius tant dels homes agressors,  com de la part de la societat que encara, avui en dia, qüestiona les dones víctimes dels atacs. Dins d’aquesta cultura de la violació, denunciem l’intent neoliberal de mercantilitzar el cos de les dones intentant disfressar la tracta i el proxenetisme com a negocis legals i normalitzar així l’explotació i cosificació de les dones.

Per altra banda, volem denunciar la banalització de la violència de gènere que certs partits i organitzacions han estat publicant en els darrers mesos comparant l’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol amb el patiment i sofriment de les dones víctimes de gènere, una manipulació mesquina que des del PSC hem denunciat constantment.

Per contribuir a erradicar la violència de gènere es precisen mesures polítiques i institucionals des dels diferents àmbits que abordin el problema de manera integral i siguin capaces de donar resposta a les necessitats específiques de les dones víctimes i a les de les seves filles i fills.

El legat socialista estatal de lluita contra la violència de gènere i en pro de la igualtat d’oportunitats és referent mundial (Llei d’Igualtat, Llei contra la Violència de Gènere…). A Catalunya també un president socialista, José Montilla, va impulsar al 2008 la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista. I també és socialista la proposta del Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere, aprovada pel Congrés dels Diputats aquest setembre. No volem que aquest pacte d’Estat segueixi el camí de les lleis d’igualtat i lluita contra la violència de gènere que  han estat desmuntades o aturades per les retallades del govern estatal i català. Per això, exigim constituir la comissió de seguiment del Pacte i que el govern desenvolupi les accions del Pacte, i que s'habilitin crèdits extraordinaris que atenguin els compromisos econòmics del Pacte.

Des del PSC, a més, demanem un gran pacte català per garantir que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis existents de lluita contra la xacra masclista: aplicar els articles vigents de la Llei d’igualtat catalana, la Llei contra la violència masclista i la llei d’igualtat estatal. Tenim les eines, però manca voluntat política real i finançament.

Des del PSC, denunciem les nefastes conseqüències de les constants retallades dels governs estatals (PP) com de autonòmic (abans CiU, ara Junts pel Sí) en eines per lluitar contra la violència de gènere i atendre les dones víctimes. Fa un any que denunciem que a Catalunya la plantilla dels jutjats de Violència sobre les dones ha passat de 467 efectius l’any 2010 a 448 l’any 2015 i del risc de tancar 29 jutjats de violència sobre la dona (jutjats VIDO), tal i com denuncia la  UGT.

No es podrà avançar en l'erradicació de la violència i en millorar l'atenció específica a les dones, si no s'estableixen els mecanismes de coordinació necessaris entre les diferents administracions i institucions, es doten dels recursos econòmics i de personal especialitzat adequats. En la resposta integral, les administracions locals són una peça clau i juguen un paper fonamental donat que són la institució més propera a la ciutadania i a les necessitats socials. Per això, és imprescindible dotar de nou els Ajuntaments de les seves competències en matèria d'igualtat, tal i com vam recollir al Pacte d’Estat contra la violència.

Com a socialistes, i per tant, feministes, reivindiquem que els drets de les dones són drets humans, manifestem el nostre rebuig a la violència masclista i fem públic el nostre ferm compromís de treballar fins a erradicar-la definitivament. Reivindiquem la implicació permanent dels i les socialistes impulsant polítiques efectives contra la violència de gènere i la seva arrel, el masclisme, per assolir la Tolerància Zero de tota la societat i una resposta conjunta per part de tots els partits i agents socials. Per totes aquestes raons, des del PSC instem:

1.-El Govern estatal a retornar les competències a les entitats locals en l'exercici de les polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere.

2.-El Govern de l’Estat, al compliment del compromís econòmic acordat en el Pacte d’Estat Contra la violència de gènere, a fi de destinar via transferència als Ajuntaments, un increment anual de 20 milions d'euros durant els propers 5 exercicis, per al desenvolupament de les mesures corresponents contemplades en aquest Pacte.

3- El Govern de l’Estat, que confirmi que no es tancaran cap dels jutjats VIDO a Catalunya .

4-A les diverses institucions, que col·laborin per promoure un gran pacte català per garantir que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis existents: aplicar els 53 articles vigents de la Llei 17/2015, 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes, la Llei 5/2008, 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes).

5.-El govern de la Generalitat a fer una aposta clara per fomentar el pacte d’Estat entre totes les forces polítiques.

6.-Al govern municipal per promoure campanyes de coeducació especialment dirigides al jovent per fomentar les noves masculinitats

Tolerància zero envers la violència contra les dones! Perquè sense drets no tenim igualtat. Perquè sense igualtat no tenim llibertat. Ni un pas enrere en els drets de les dones! Fets, no paraules!

Ficheros adjuntos: