Polítiques de les Dones

Reivindiquem la màxima implicació de tots i totes en la lluita contra la violència masclista

  • Rosa Maria Ibarra Ollé
  • Actualitzat:
  • Creat:

Article de Rosa Maria Ibarra Ollé, parlamentària i Secretària de Justícia i Funció Pública del PSC

En els últims dies ha sorgit la notícia de la possible pèrdua de competències en violència sobre les dones d’alguns jutjats d’arreu de Catalunya. Aquesta “reestructuració” de la planta judicial en aquest sentit ja va estar argumentada pel President del TSJC en la seva recent compareixença al Parlament. Raons de càrrega de treball d’alguns jutjats era el que fonamentava, segons el magistrat, aquesta possible “reorganització”.

Aquesta possibilitat ha fet saltar totes les alarmes: entitats feministes de diferent signe, col·lectius professionals del món del dret, partits polítics....Tots i totes s’han mobilitzat. I la mobilització ha donat resultat, almenys de moment.

El Conseller assegurava ahir que es desestimava la idea de modificar els jutjats de violència sobre les dones, perquè els inconvenients eren superiors als avantatges. Segurament quan ell parlava d’inconvenients i avantatges, les valorava més en clau de partit que no de servei a la dona: la foto junt amb el TSJC retallant serveis a les dones víctimes de violència, no és la més adequada per un govern que s’enfronta al tribunal per altres temes.

Per contra, qui treballa en l’àmbit de les víctimes de violència sap perfectament que aquesta reorganització, no és més que un eufemisme per parlar de retallada. Una altra retallada en serveis essencials per les dones víctimes de violència. Una altra que se suma a les produïdes dins de la mateixa administració de justícia, A Catalunya la plantilla dels jutjats de Violència sobre les dones ha passat de 467 efectius l’any 2010 a 448 l’any 2015, i  va en paral.lel a la “reorganització/ retallades” que van patir els Serveis per a les dones víctimes (SIAD), els Serveis d’Intervenció especialitzada en violència masclista (SIE) i els Serveis d’Acolliment i Recuperació de la violència (SARVs).

Fa pocs dies que es va aprovar, per unanimitat, en el Congrés dels Diputats l’acord per fer un pacte d’Estat per lluitar contra la violència sobre les dones. Tots els partits coincidien que aquesta és una xacra de la nostra societat que cal eradicar i s’emplaçaven a fer-ho, sumant voluntats polítiques, buscant els mecanismes i sobretot aportant-hi els recursos necessaris.

No podem assenyalar una direcció:  la de lluitar de manera decidida contra la violència contra les dones per després retallar un dels mitjans cabdals en aquesta lluita. Algunes dades ens donen idea de la magnitud de la tragèdia, a Catalunya el 2015 hi va haver 18.514 denúncies per violència contra les dones, i estaven en curs 27.589 procediments per aquest motiu.

A Catalunya, el 2015 van ser assassinades 6 dones.  Aquest 2016 portem ja 4 dones assassinades a Catalunya (segons les dades oficials).

Per tant, des del PSC reivindiquem, com ho hem fet sempre, la màxima implicació de tots i totes, en la lluita contra la violència masclista. També de l’administració de Justícia, i per tant, vetllarem perquè totes les administracions implicades: Departament de Justícia, Ministerio de Justicia i el Consejo General del Poder Judicial, prioritzin l’atenció a les dones que han estat víctimes de violència, sobre criteris economicistes.