Polítiques de les Dones

Les nostre propostes de gènere per a les eleccions al Parlament del 27S

  • Actualitzat:
  • Creat:

Sense drets no tenim igualtat. Sense igualtat no tenim llibertat. Ni un pas enrere en els drets de les dones! Fets, no paraules!

El i les socialistes fem, com sempre, una aposta contundent per la igualtat de gènere: s'han de tornar a prioritzar-les amb l’empara legal i els recursos econòmics necessaris, tal i com sempre hem fet quan hem governat. Per això proposem 3 grans eixos:

1/Una Llei d’Igualtat Salarial i una Llei d’Usos del Temps per lluitar contra la bretxa salarial, fomentar la conciliació  i compartir la cura familiar.
2/Model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere amb plans d’igualtat obligatoris, propostes actives d’ocupació per a dones emprenedores, i consolidació d’espais de participació de les dones.
3/Tolerància zero envers la violència contra les dones amb més recursos per desenvolupar la Llei de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones.

I els nostres compromisos per fer-ho possible, i que podeu llegir al programa del PSC per a les properes eleccions al Parlament, són:

 

Una aposta contundent per la igualtat de gènere.

• Garantirem la paritat en tots els àmbits públics que depenen de la Generalitat.

• Incorporarem una perspectiva de gènere a totes les actuacions del Govern.

• Impulsarem una administració amb una perspectiva feminista: d’imatge, en el discurs, i que treballi per la sensibilització.

• Aprovarem una nova Llei Contra l’Explotació Sexual i dotarem la Llei per l’Eradicació de la Violència Masclista dels recursos i instruments necessaris per  a la seva implementació.

• Exigirem a tota empresa amb més de 50 persones treballant un Pla d’Igualtat per contractar amb l’administració.

 

Una fiscalitat catalana progressista.

• Crearem una oficina neutral dels pressupostos, adscrita al Parlament de Catalunya, per avaluar l’impacte econòmic, social, ecològic i de gènere de cada proposta legislativa.

 

Treball digne i per a tothom.

• Impulsarem una Llei d’Usos del Temps i Horaris amb tres objectius centrals:

— Garantir l’accés laboral en igualtat d’oportunitats a les dones.

— Fomentar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de dones i homes.

— Adaptar els horaris dels equips i serveis públics a les noves realitats.

• Protegirem la maternitat i la paternitat, desenvolupant les fórmules i els incentius necessaris per fer compatible la creació de famílies i el desenvolupament professional. Defensem la progressiva expansió de les baixes maternals i paternals.

• Lluitarem per l’eradicació de la bretxa salarial entre homes i dones: a igual dedicació i responsabilitat, igual salari (Llei d’Igualtat Salarial).

 

Seguretat com a factor de llibertat.

• Incorporarem com a fonamentals els criteris de gènere en totes aquelles regulacions i gestions que tenen a veure amb la seguretat a l’espai públic.

 

El sector agroalimentari, motor econòmic.

• Fomentarem l’exercici de la titularitat compartida de les explotacions agràries per reconèixer plenament els drets de les dones en el sector agrari.

 

Un nou model de formació professional.

• Construirem un sistema de qualificació que:

— ofereixi la igualtat d’oportunitats social i territorial, entre dones i homes, i entre persones amb majors o menors capacitats físiques, psíquiques o mentals; asseguri la major permeabilitat possible, tant pel que fa al si del sistema,  com d’aquest amb les certificacions de l’experiència professional o extraprofessional, la formació universitària, la resta del sistema d’educació-formació, la formació especialitzada o general assolida fora del sistema;

 

Defensar els nous drets digitals.

• Impulsarem un pla d’igualtat de gènere en la societat en xarxa amb l’objectiu de donar poder també a les dones en l’àmbit TIC i orientar les TIC per empoderar-les.

 

L’esport, una eina per a l’ocupació i el benestar

• Fomentarem l’esport femení, garantint la pràctica esportiva femenina en totes les disciplines i categories i recolzant les dones esportistes professionals.

 

Catalunya, un sol poble per al segle XXI.

• Combatrem els discursos racistes, xenòfobs i populistes que alimenten la desconfiança i l’odi vers la pluralitat, adaptant la llei d’igualtat de tracte i no discriminació a la normativa.

 

La solidaritat internacional i el foment de la pau i la defensa dels drets humans com a valors bàsics de la cooperació internacional.

• Incorporarem programes d’educació pel desenvolupament i la perspectiva de gènere a totes les polítiques de cooperació internacional pel desenvolupament.

 

Fitxers adjunts:

Paraules clau: