Polítiques de les Dones

Aprovada per unanimitat la proposta socialista del Pacte d'Estat contra la violència de gènere!

  • Actualitzat:
  • Creat:

Entrevista a Lídia Guinart, diputada del PSC i membre de la Comissió d'Igualtat del Congrés, que ha estat treballant perquè aquest pacte fos una realitat

El Congrés dels Diputats va aprovar dimarts 15 de novembre per unanimitat la proposta socialista que inicia el pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, així doncs, es crearà una subcomissió per assolir un Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Per nosaltres, ha estat una prioritat i és un dels compromisos més destacats del nostre programa

Lídia Guinart, diputada del PSC i membre de la Comissió d'Igualtat del Congrés, ha estat treballant perquè aquest pacte fos una realitat. A una breu entrevista ens explica el fons del pacte:

El pacte d'Estat contra la violència de gènere és una proposta que hem liderat les i els socialistes. Com ha estat el procés fins a l'aprovació per unanimitat al Congrés? 

(LG) Les i els socialistes portàvem dos anys i mig reclamant un Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Teníem i tenim molt clar que aquesta era i és una de les nostres prioritats, i així ho reflectim al nostre programa. Un Pacte que, fins a aquests moments, havia topat amb la resistència del Partit Popular. L'acord aconseguit aquesta setmana en el ple del Congrés dels Diputats és un bon símptoma, significa el desbloqueig d'aquesta situació. La proposta que inicialment va presentar el PP estava molt allunyada de la qual presentem des del grup socialista. El plantejament del govern fins avui ha passat pel mer assistencialisme, sense tenir en compte tots els altres fronts pels quals s'ha de combatre i prevenir la violència masclista. El PP proposava en el ple del Congrés una mera operació estètica a la Llei integral contra la violència de gènere. La nostra proposta va molt més allà i contempla un acord no només institucional sinó també polític i social. 
Però queda encara molt camí per caminar. Serà en el si de la subcomissió que es crearà en breu on haurem de teixir molts més acords i un gran consens per acabar asseient les bases, les mesures i els recursos imprescindibles per combatre aquesta xacra.


Quina millora va a aportar aquest pacte per lluitar contra la violència de gènere? 
(LG) Tot això és el que cal discutir i acordar en la subcomissió. En el grup parlamentari socialista tenim molt clar que cal escoltar a tots els agents implicats en la lluita contra la violència de gènere. Això és el que anem a fer, i de fet hem començat ja a fer-ho. Per la nostra banda, aportem tota la bateria de mesures que ja incorporem al programa electoral. Entre elles, la tornada de la competència en aquesta matèria als ajuntaments, a l'una que una dotació econòmica adequada per poder atendre des de la proximitat a les víctimes de violència masclista. Millorar l'acompanyament judicial i la informació a les dones víctimes de violència, així com incorporar una millor formació a totes les persones que intervenen en el procés d'atenció i acompanyament a les víctimes, així com en el procés judicial. Protegir a les menors de 16 i 17 anys que volen decidir sobre la seva vida i la seva maternitat i incorporar mesures de prevenció i, per descomptat, de coeducació, entre altres propostes.
A més de tot això, tenim l'obligació d'atendre diferents compromisos i recomanacions internacionals que es tradueixen en canvis en la legislació civil, penal, processal i de cooperació jurídica internacional, així com en la legislació d'asil i refugi. Per a això, és evident que no prou només amb modificar alguns aspectes de la Llei integral contra la violència de gènere.


Creus que el pacte d'Estat aconseguirà els seus objectius al 100%? 
(LG) Tenim l'obligació d'aconseguir-ho. Estem parlant d'un problema gravíssim que, evidentment, no anem a solucionar en dos dies, però pel qual és imprescindible asseure les bases d'un acord compartit al més aviat possible. Haurem d'invertir molts esforços i tots els grups polítics haurem de ser molt generosos. Per la nostra banda no va a faltar l'obstinació ni la voluntat política.

Són moltes les lleis aprovades, però encara no s'han desenvolupat cap íntegrament. Quins creïs que són els punts negres? 
(LG) Cal combatre la violència masclista des de molts fronts. Per això és important que l'acord del ple incorpori la filosofia que defensa el nostre grup, això és, un pacte no només entre institucions sinó amb voluntat política consensuada i amb la implicació i el compromís de tota la societat. Per descomptat, les lleis no només cal aprovar-les, sinó que cal desenvolupar-les i dotar-les pressupostàriament de manera adequada. I aquesta ha estat una manca molt greu del govern del PP en els últims anys.
La violència de gènere assenta les seves arrels en el masclisme i en l'organització patriarcal de la societat. Això no es canvia a curt termini, sinó amb un acord que impliqui als agents educatius, als mitjans de comunicació i a la societat en el seu conjunt. Bandejar aquest càncer social intolerable que és la violència masclista comporta arrencar d'arrel el masclisme de la nostra quotidianitat.