Polítiques de les Dones

Aprovada per unanimitat la nostra proposta per implantar Unitats de Valoració Forense Integral

  • Actualitzat:
  • Creat:

Aquestes unitats són especialment útils en els casos de violència habitual, maltractament psicològic o assetjament, que són les formes de violència que acaben en alguns casos amb l’assassinat de les dones i dels menors

"Estem molt satisfetes amb l’aprovació per unanimitat de la proposta que ha fet el nostre grup a la Comissió de Justícia del Parlament per tal que s’implantin les Unitats de Valoració Forense Integral. En aquesta setmana que ha estat especialment tràgica, pels assassinats de 5 dones, dos d’elles nenes, ens hem posat d’acord tots els grups parlamentaris en la necessitat d’implantar aquestes Unitats que estan formades per un metge forense, un psicòleg i un treballador social, que elaboren informes conjunts en els procediments penals i civils de violència de gènere.
Aquestes unitats són especialment útils en els casos de violència habitual, maltractament psicològic o assetjament, que són les formes de violència que acaben en alguns casos amb l’assassinat de les dones i dels menors. 
Des del Grup Parlamentari Socialista seguirem treballant per aportar eines efectives per lluitar contra la xacra inaguantable de la violència masclista
" ha declarat la portaveu de justícia del grup parlamentari socialista, Rosa M Ibarra.

 

Podeu llegir la proposta presentada:

Les dades de violència masclista al nostre país són esfereïdores. Durant l’any 2017 van ser assassinades a Catalunya 9 dones, mentre que en el que portem d’any 2018, ja ho ha estat una dona. Això sense comptar les agressions patides per dones que no han acabat en mort, els maltractaments psicològics, els casos d’assetjament.... Davant d’aquesta situació, s’han de prendre totes les mesures possibles: de prevenció, formatives, de conscienciació, assistencials, policials i també judicials.

En l’àmbit judicial, a banda de la formació necessària del personal de l’Administració de Justícia, i de jutges, fiscals i lletrats de l’Administració, es fa necessari comptar amb Unitats de Valoració Forense Integral (UVFI). Aquestes unitats estan formades per metge forense, psicòleg i treballador social, que elaboren informes conjunts en els procediments penals i civils de violència de gènere. Aquests informes permeten un diagnòstic de la violència de gènere més enllà de la simple recerca de la simptomatologia d’una agressió concreta.

L’actuació de les UVFI són especialment útils en supòsits de violència habitual, maltractament psicològic o assetjament.

En l’actualitat, no existeixen aquestes unitats ni a Tarragona, ni a Lleida ni a Girona i a Barcelona només en els partits judicials de Barcelona, l’Hospitalet i Gavà.

Des de la Fiscalia es reclama la seva creació, i la necessitat de reforçar les existents, ja que pateixen una important sobrecàrrega, cosa que fa que es retardi la tramitació dels procediments.

És per tot l’exposat, i per la necessitat de reforçar els mitjans per lluitar contra la violència masclista, pel que proposem a la comissió els següents acords:

1.- Instar al Govern de la Generalitat a la implantació de les Unitats de Valoració Integral a Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida i Girona, així com a les divisions territorials del partit de Barcelona on no estan implantades.

2.- Instar al Govern de la Generalitat a què reforci les Unitats de Valoració Integral que ja estan implantades, a fi d’evitar la seva sobrecàrrega.

Paraules clau: