Polítiques de les Dones

Elvira Maza Martinez

Elvira Maza Martinez

Elvira Maza Martinez

  • Regidora Polítiques d'Igualtat Ajuntament Barberà del Vallès

Regidora amb competències de gestió en: Prog. transversals: Igualtat, Nouvinguts, Infància i Adolescència i Joventut; Participació Ciutadana; Civisme, Prog. de Voluntariat; i Adjunta a Comunicació. Regidora del barri «Parc Central»